لیله الرغائب

امشب هر چقدر خدا را صدا کنی خسته نمیشوی.

پس صدایش کن، او منتظر توست.

منتظر شنیدن آرزوهایت،خنده هایت،گریه هایت، استغفارهایت،ندبه هایت

ابراز عشق و ایمان و اظهار بندگی توست.

التماس دعا

/ 1 نظر / 3 بازدید