عکس

یه عکس قدیمی از خودم و خواهر برادرم به ساناز نشان دادم.

گفتم اگه گفتی اینا کین؟

یه نگاهی کرد و اشاره کرد به من و گفت این که تویی، چون شبیه منی.

گفتم : که اینطور من شبیه توام؟! ابرو

همون عکسو به همسر نشون دادم .

ایشون هم با اشاره به من گفتن:این تویی چون شبیه سانازی.

منتظر

از آسمون به زمین میباره یا از زمین به آسمون؟! نیشخند

/ 4 نظر / 17 بازدید
مریم

[گل]قشنگ مینویسی .[گل]

آلیس

[خنده] خیلی بامزه بود

زبل خان

ههههه ههههه جدا نزدیک پنچ دقیقه میخندیدم از این ماجرا بچه خواهر منم وقتی عکس بچگی مادرش را میبینه همین حرف را میزنه خدا سانازتون را حفظ کنه