پایان 91

دیگه به آخراش رسیدیم همیشه وقتی به آخر سال میرسیم یه حس عجیبی دارم هم شادی هم غم وقتی سالی تموم میشه ناراحتم چون این عمر من که تموم میشه از طرفی خوشحالم چون یه سال جدید رو پیش رو دارم 

در سال جدید آرزوی بهترین ها رو برای همه دارم 

نمیدونم چرا نمیتونم عکس بذارم؟سوال

/ 0 نظر / 4 بازدید