پیرو پست اینجا وفصل پاییز

گفتم برگریزانمون کی بود ، سرما هم بودا ولی خوب بود به قول ما شیرازیا هوا ملس بود.

اما ... اما از شب یلدا یه سرمایی اومده که بیا و ببین آقا بیرون که نمیرم. برای کارای ضروری هم که میریم از سرما یخ میزنم .

تمام پوست دستم از شدت سرما ترکیده شده یعنی همش زخمای کوچولو کوچولو شده.

با دستکش اینجوری شده ها

نمیدونم طاقت ما کمه یا سرما زیاده 

دریغ از یه قطره برف یا حتی بارون

ولی  فکر کنم لباسایی که ما داریم برای این سرما مناسب نیست.

البته عمر این سرما اینجا خیلی کوتاهه، پس نیازی هم به لباسای خیلی گرم نداریم.

/ 0 نظر / 3 بازدید