یار مهربان

چند مدت اخیر به شدت دارم کتاب میخونم

بیشترشو از کتابناک دانلود کردم 

فکر نمی کردم خوندن کتاب از روی کامپیوتر هم جذاب باشه اما هنوز معتقدم کتاب خوندن به همون روش سنتی بهتره آخه کامپیوترو که نمیشه برد توی رختخواب متفکر

میخوام اون لیست صدتایی" کتابهایی که قبل از مرگ باید خواند "رو تموم کنم.

/ 4 نظر / 21 بازدید
بازیگوش

کاش مینوشتی تا حالا چیا خوندی خانومی

اره والا باران جان کتاب رو لمس کنی یک چیز دیگه ست. اما خوب اینم یه مدلش است دیگر. ان هم مدل امروزی! تصمیم هیجان انگیزیست همه ان کتابها را خواندن. و موفق باشی

پیام

کتاب باید لمس کرد و توش نوشت

گلدونه

تبلت بخر :دي