شهر من

دیروز روز شیرازبود.

چرا من یادم رفته بود؟!

دوست داشتم روز شیراز همش خیابون گردی کنم .

مسافرت خیلی دوست دارم ، اما وقتی برمیگردم یعنی کاملا پرپر میزنم برای شهرم.

تا وارد شهر میشم نفسای عمیق میکشم و تمام خیابونارو با دقت و البته لذت نگاه میکنم انگار مدت زیادی شهرو ندیدم .

این حس با حس دوست داشتن و آرامش داخل خونه فرق میکنه.

خوشا شیراز و وضع بی مثالش 

خداوندا نگه دار از زوالش

/ 0 نظر / 12 بازدید