گدایی یا ...

گدایی یا تن ف*روشی به نظرتون کدومش بدتره باید دوتاش بد باشه ولی نمی دونم چرا گدایی برام زشت تره و حس بدتری نسبت بهش دارم تا دومیه هر چند دومیه هم خیلی تحقیر آمیزه فکر میکنم تو جامعه ما گدایی بیشتر به نظر زشت میاد شاید برای اینکه دومیه رو نمیشه به صورت علنی دید پس حس مردم یا حداقل من نسبت بهش بهتره البته نه به این معنی که قبولش داشته باشم

هر دوتاش معضلی هست برای جامعه ای که با فقر درگیره هر دو تاش ناراحت کننده است و آدم رو به فکر میاندازه که چه کاری میشه کرد ای کاش اونایی که در توان دارند کاری برای حل هردوتاش بکنند بقیه رو نمی تونم بنویسم

/ 0 نظر / 4 بازدید