نسل سوخته یا ..

چند روز پیش داشتم با خواهر زادم صحبت میکردم در مورد کنکور

آخه سال دیگه کنکوریه

گفتم زمانی که من کنکور داشتم 1.5 میلیون نفر شرکت کننده بود و سهمیه ها هم خیلی برای ما مشکل ایجاد کرده بود.

تازه بعد از فارغ التحصیلی وقتی خواستیم وارد بازار کار بشیم ، دیدم که برای بعضی از شرکتا و ادارات بخشنامه اومده بود که اگر فرزندان شاهد رو استخدام کنند معافیت مالیاتی بهشون داده میشه .

اینو که گفتم خواهرم و دخترش کلی به من خندیدن. 

خواهرم گفت شما دیگه از نسل سوخته رد شدین شما نسل جزغاله اید.

/ 1 نظر / 20 بازدید
پیام

ما نسلی مزخرف بودیم نسلی که به همه راضی بودیم.