چهل سالگی

چند سال پیش یه جایی خوندم ، آدم اگه تا 40 سالگی آدم شد که شده اگه نشد دیگه نمیشه.

از همون موقع سعی کردم تا قبل از چهل سالگی خودمو درست کنم.

تو درس دینی مدرسه زیاد داشتیم که : برترین شما باتقوا ترین شماست.

معنی تقوا فقط میدونستم میشه پرهیزکار و هیچ ایده دیگه ای براش نداشتم.

خیلی بهش فکر کردم

تازه تازه یه کوچولو دارم میفهمم پرهیزکاری یعنی چی.

خیلی سخته اینکه آدم پرهیزکار باشه

اینکه بتونه خودشو کنترل کنه در هر شرایطی

حتی نوشتن ازش برام سخته چون پرهیزکاری خیلی وسیع تر از اون چیزیه که من فکر میکردم.

کاش هممون برترین باشیم.لبخند

/ 6 نظر / 18 بازدید
شاذه

پرهیزکاری یه راه سخت پر نشیب و فرازه که فقط به مدد بالاییها می تونیم بریم.... [لبخند]

شاذه

پرهیزکاری یه راه سخت پر نشیب و فرازه که فقط به مدد بالاییها می تونیم بریم.... [لبخند]

یــــــاســـــــــ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ … ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭِ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩ … می توان عاشق ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼِ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ پدﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ چهره خسته ی مادربود و آن را بوسید ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﺻﺪﺍﯼِ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯِ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼِ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺷﻨﯿﺪ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﻧﮕﺎﻩِ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺑَﺨششایشش … ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ … ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ , ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ : ﺁﺭﯼ ﻋﺎﺷِـــــــﻘـﻢ … ﻋﺎﺷﻖِ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻭ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻨﺪ…

ریحانه

تقوا؟از نوع تکمیلی .؟نه از محالاته اما تمرین چالش بر انگیزیه.

saeed

عالي بود مهربون [تایید] [گل][گل]

امیر

گنجشکانی که رد تو را دیروز، درخت به درخت و خیابان به خیابان، دنبــال کرده اند … خــدا میدانــد چه دیده اند، که دیــگر جیکشــان درنمیـــآید !!