...

تازه فهمیدم

توی این دنیا هیچ کاری از هیچ کسی بعید نیست.

/ 6 نظر / 27 بازدید
محمد

سلام به طرز بسیار زیبایی راست گفتید

محمد

از هیچ کار بچگیم پشیمون نیستم جز اینکه... آرزو داشتم بزرگ بشم...

محمد

لبخندزدن خیلی راحت تره... تا بخوای به همه توضیح بدی که چرا حالت خوب نیست....

محمد

سلام خیلی وقته به نت سر نزدید حالتون خوبه؟