...

از همون اوایل ازدواج تصمیم گرفتم تا به کسی اجازه ندم توی زندگیم دخالت کنه .

برای اینکه این کار انجام بشه در مورد اختلافات با آقای همسر حتی برای مامانم هم تعریف نکردم و البته نمیکنم.

آخه اعتقاد دارم وقتی که من در مورد زندگیم برای کسی تعریف کنم به این معنیه که به اون اجازه دادم در مورد زندگی من نظر بده.

و همیشه سعیم این بوده که خوبیای همسرو برای مامانم تعریف کنم حتی از ناراحتیایی که خانواده همسر برام درست میکنند چیزی نگفتم.

اینم دلیلش اینه که وقتی من از بدیای همسر بگم مامانم خب مادره ناراحت میشه و یه جورایی از همسر بدش میاد. 

تمام اینا باعث شده که همسر بشه داماد نمونه خانواده. 

و وقتی من به مامان میگم میخوام از اینجا بلند شم(خونه پدرشوهر زندگی میکنیم) میگه آخه چرا؟ اینا آدمای به این خوبی دختر مگه خوشی زده زیر دلت.خنثی

/ 1 نظر / 13 بازدید
عاشق کوهستان

موضوع مهمی است که باید بیشتر تامل و بررسی نمود حرف در این خصوص زیاد دارم ... باشه تا بعد ...[گل]