کاش زود بگذره

یه عمل جراحی در پیش دارم خیلی مهم نیست ولی کاش زود بگذره تا برگردم به حالت عادی زندگیم

کلی برنامه ریزی کردم تا همه چی سرجاش باشه امروز که باید برم آرایشگاه .

خوب شاید زیر عمل رفتم دیگه برنگشتم حداقل قیافم خوب باشه شاید دل چند نفر بسوزه برام نماز وحشت بخونن

باید خونه رو هم حسابی آب و جارو کنم بعدش مردم میان عیادت .

منتظرم مدرسه دخمری تموم بشه دیگه منم برم اتاق عمل .پناهش بر خدا

/ 3 نظر / 4 بازدید
راحیل

ایشالا که همه چی به خیر بگذره و زود زود خوب بشی. این استرسها همیشه قبل از عمل وجود داره [ماچ]

بازیگوش

خیره ایشالا عزیزمم خوبه که روحیه ات بالاس مرحباا راستی مشکل پست قبل حل شد؟