عرفه

دلم بدجوری گرفته خدایا خودت میدونی از کیا بیشتر .میبخشمشونا ولی دلم گرفته

امروز روز عرفه است

یعنی میشه من برای اولین بار تو عمرم اعمال این روز بزرگ رو بجا بیارم؟

دلم خیلی گرفته خدایا میبینی

/ 0 نظر / 2 بازدید