حرف مگو

خیلی حرف دارم برای گفتن ولی نمیتونم بگم 

دلم گرفته از این جریاناتی که داره اتفاق میافته و تاثیر مستقیم روی من و زندگیم داره ولی من نمیتونم حتی در موردش با مامانم صحبت کنمناراحت

تا دو ماه آینده تقریبا مشخص میشه که چه اتفاقی باید بیوفته

و حالا ما پا در هوا هستیم

و بدتر اینکه دیگران فکر میکنند چه خوش خوشانی داریم ما. کلی هم پشتمون صفحه گذاشتن.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
بازیگوش

پا در هوایی اصلننننن خوب نیست خیره ایشالا عزیزم