سوار تاکسی شدم یه آقایی بعد من سوار شده میگه چند روز پیش یه جنسی رو خریدم سی هزار تومان امروز با نرخ جدید دل*ار حساب کرده برام همون جنس پنجاه هزار تومان بعدش هم میگه خوب حق داره .دو تا آقایه دیگه سوار بودن حرفشو تایید کردن من گفتم کجا حق داره اون با قیمت قبل خریده الان داره با قیمت جدید میفروشه اصلا حق نداره دیگه نگفتم که دزدیه بعد برگشته با کلی استدلال میخواد منو قانع کنه که اونم باید بره دوباره جنس جدید با قیمت جدید بگیره و از این حرفا خوب بگو کارمندا که فقط ری*ال دریافت میکنند چجور باید دل*ار خرج کنند اصلا اون دو تا آقا هم که فقط تایید میکردن هم منو هم اون آقا ی سومی رو

/ 0 نظر / 2 بازدید