آرزو

اینجارو ساختم که فارغ از زن بودن مادر بودن دختر و خواهر بودن ، خودم باشم

بدون هیچ نقشی 

یک انسان 

اینجا هم فرو رفتم توی نقشام هر مطلبی دلم میخواد بذارم باید از چند تا فیلتر ردش کنم که معمولا عدم صلاحیت میشه .

دوره دبستان معلمی داشتم که میگفت: دختر وقتی میخواد حرفی بزنه باید هفت بار با خودش تکرار کنه اگه حرف خوبی بود اونوقت بگه

برای من که معمولا از تکرار سوم کلا صرفنظر میکنم از گفتن 

دوست داشتم از حرفام ،نوشته هام برداشت بد نمیشد ...

/ 0 نظر / 37 بازدید